Cel chartytatywny Jarmarku św. Jacka

Jarmark św. Jacka ma charakter charytatywny.  Całkowity dochód z tego przedsięwzięcia będzie przeznaczony na główny cel Grupy Charytatywni Freta – dożywianie dzieci w szkołach.

W nadchodzącym roku szkolnym roku chcemy kontynuować rozpoczęty w grudniu 2011 r. program dożywiania dzieci w szkołach. Jest nim obecnie objętych ok. 260 dzieci.

Oto podsumowanie ubiegłego sezonu programu: